Προφίλ      Υπηρεσίες      Παραγωγές      Νέα      Πηγές      Επικοινωνία      Σύνδεσμοι
 
 
 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

► Σχεδιάζουμε και οργανώνουμε την παραγωγή σας με έμπειρους συνεργάτες, εξειδικευμένους σε κάθε τομέα. Σκοπός μας είναι να διατηρήσουμε υψηλό επίπεδο οργάνωσης, που θα εξασφαλίζει, καλλιτεχνικά και επικοινωνιακά, την αποτελεσματικότητα της παραγωγής σας.


  • Budgeting- Προυπολογισμοί
  • Σχεδιασμός Παραγωγής
  • Οργάνωση Παραγωγής
  • Χρονοδιάγραμμα Παραγωγής 
  • Εκτέλεση Παραγωγής
  • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Δημοσιότητα- Χορηγίες Επικοινωνίας

 


Choose language
 
© 2008 site.gr